epni
na budoucnost

a vytvářej ji s námi...

Digitální revoluce v energetice je v plném proudu.

Nové technologie umožňují integraci malých decentrálních zdrojů, pomáhají lépe řídit elektrickou soustavu, přispívají k úsporám energie, vyšší účinnosti i bezpečnosti provozů, usnadňují a zrychlují komunikaci mezi spotřebiteli a energetickými společnostmi.

Pojďte tvořit digitální budoucnost energetiky do Skupiny ČEZ. Ať už vás láká vymýšlet inovativní řešení pro výrobu, distribuci, nové energetické služby nebo pro zákazníky, u nás si vyberete z desítek pozic.

ČEZ ICT Services

IT služby

Zapomeňte na ČEZ, jak ho znáte. A pojďte s námi tvořit zcela nový. Neexistují žádné hranice ani omezení. Máte-li nápady a potenciál je obhájit a prosadit, přidejte se k nám.

ČEZ ICT Services

Orientace na business

Pro ČEZ ICT Services je charakteristická orientace na business: tým podnikatelsky orientovaných profesionálů řeší poptávky ze strany firem Skupiny ČEZ nebo rozvíjí vytipované příležitosti relevantní pro jejich podnikání. Soustředí se na vývoj responsivních webů a aplikací, IoT platformy, advanced analytics a digitalizaci procesů.

Nabídka v Digihubu

Distribuce

Procházíme proměnou

Inteligentní sítě, prediktivní údržba, systémy včasného varování, chytré prvky řízení, ale také třeba e-mobilita a integrace decentrálních zdrojů. To je jen zlomek z plánovaných cílů chytrého řízení distribuční sítě.

Distribuce

Transformace energetiky

Měnící se legislativa, nárůst decentrálních zdrojů, vyšší míra spolehlivosti patří mezi hlavní drivery v energetice. Radikální proměna, kterou energetika v současnosti prochází, klade zvýšené nároky na distribuční síť, nové technologie, software, digitalizaci, automatizační řešení a řízení oboustranného toku energie a informací.

Nabídka v ČEZ Distribuci

Technologie a služby

Nová
architektura

Chytrá domácnost, nastavování služeb online přes pár kliknutí v mobilu, komunikace bez zbytečných papírů a nesmyslných čekacích lhůt. To jsou hlavní pilíře digitalizace procesu komunikace se zákazníky.

Technologie a služby

Nové služby

Pár kliknutí v mobilním telefonu. Čím dál více lidí chce řešit své energie z pohodlí domova, nebo když mají chvilku času při přejíždění mezi prací a zábavou. Odstranit zbytečné papírování, zjednodušit a zkrátit procesy, ale také zjistit, které služby jsou pro zákazníka důležité a co hraje roli v tom, zda je s našimi produkty a službami spokojený. To jsou hlavní cíle programu digi22 společnosti ČEZ Prodej. Vzniká tak zcela nová IT architektura, která všechny tyto ambice umožní.

Nabídka v ČEZ Prodej