Pomocí dat a technologií tvoříme budoucnost energetiky

Vyber si svůj tým

Inteligentní automatizace

Experti z týmu zabývajícím se inteligentní automatizací hledají automatizační a softwarová řešení byznysových požadavků. Připravujeme a vytváříme základní automatizace za využití RPA technologií, ale také pokročilou automatizaci a digitalizaci procesů v kombinaci s umělou inteligencí a strojovým učením.

Otevřené pozice

Pokročilá analytika

Tým našich ostřílených datových analytiků pracuje s kvantitativními technikami a procesy jako je například pokročilé modelování, matematické metody, užívání algoritmů a optimalizace. Aplikujeme data analytics na strukturovaná a nestrukturována data za účelem identifikace, extrahování, interpretace a vizualizace vzorců a zajištění detailních analýz z dat.

Otevřené pozice

Vývoj software

V D2 se naši vývojáři věnují vývoji aplikací, frameworků a jiných softwarových komponent, které nejsou na trhu běžně dostupné. Jedná se především o cloudové a on-premise řešení. Vyvíjíme software a aplikace na míru, které kolegům v kancelářích i terénu dennodenně usnadňují práci. Pracujeme ale na projektech pro zákazníky, tedy vyvíjíme řešení, která jim usnadní přístup do prostředí ČEZd, a tím zvýší efektivitu spolupráce.

Otevřené pozice

Business intelligence

V týmu Business Intelligence zpracováváme analýzy a vizualizace, které na jednom místě zobrazují stav klíčových ukazatelů výkonu a dalších důležitých metrik. Jinými slovy se zabýváme implementací a zavedením kontrolních procesů tak, aby poskytovali aktuální údaje pro podporu plánování. Šetříme tak čas, který by padl na opakování náročných datových analýz.

Otevřené pozice

Inovace

V týmu inovací testujeme vše nové! Pod našimi křídly jsou pilotní projekty, které ověřují efektivitu a spolehlivost nových technologií a metod pro bezpečnou a spolehlivou dodávku elektrické energie. Řešíme i úkoly související například s Národním akčním plánem Smart Grid nebo Státní energetickou koncepcí. Pomáháme připravit podmínky pro očekávaný nástup elektromobility, akumulace a integrace rozptýlených zdrojů do distribuční soustavy.

Otevřené pozice

Inteligentní automatizace

Experti z týmu zabývajícím se inteligentní automatizací hledají automatizační a softwarová řešení byznysových požadavků. Připravujeme a vytváříme základní automatizace za využití RPA technologií, ale také pokročilou automatizaci a digitalizaci procesů v kombinaci s umělou inteligencí a strojovým učením

Otevřené pozice

Pokročilá analytika

Tým našich ostřílených datových analytiků pracuje s kvantitativními technikami a procesy jako je například pokročilé modelování, matematické metody, užívání algoritmů a optimalizace. Aplikujeme data analytics na strukturovaná a nestrukturována data za účelem identifikace, extrahování, interpretace a vizualizace vzorců a zajištění detailních analýz z dat.

Otevřené pozice

Vývoj software

V D2 se naši vývojáři věnují vývoji aplikací, frameworků a jiných softwarových komponent, které nejsou na trhu běžně dostupné. Jedná se především o cloudové a on-premise řešení. Vyvíjíme software a aplikace na míru, které kolegům v kancelářích i terénu dennodenně usnadňují práci. Pracujeme ale na projektech pro zákazníky, tedy vyvíjíme řešení, která jim usnadní přístup do prostředí ČEZd, a tím zvýší efektivitu spolupráce.

Otevřené pozice

Business intelligence

V týmu Business Intelligence zpracováváme analýzy a vizualizace, které na jednom místě zobrazují stav klíčových ukazatelů výkonu a dalších důležitých metrik. Jinými slovy se zabýváme implementací a zavedením kontrolních procesů tak, aby poskytovali aktuální údaje pro podporu plánování. Šetříme tak čas, který by padl na opakování náročných datových analýz.

Otevřené pozice

Inovace

V týmu inovací testujeme vše nové! Pod našimi křídly jsou pilotní projekty, které ověřují efektivitu a spolehlivost nových technologií a metod pro bezpečnou a spolehlivou dodávku elektrické energie. Řešíme i úkoly související například s Národním akčním plánem Smart Grid nebo Státní energetickou koncepcí. Pomáháme připravit podmínky pro očekávaný nástup elektromobility, akumulace a integrace rozptýlených zdrojů do distribuční soustavy.

Otevřené pozice

Proč D2

Data + Digitalizace = Business

Jsme silní a stabilní

D2 –Digitální a datové centrum funguje pod křídly ČEZ Distribuce, největšího distributora elektřiny v Česku. Jako součást Skupiny ČEZ, která je významnou evropskou energetickou společností, zajišťujeme našim zaměstnancům stabilní pracovní prostředí. Pracujeme na projektech s celospolečenským dopadem.

Nepřestáváme se vzdělávat

Pravidelné vzdělávání v oblasti nových technologií, programů a nástrojů je pro všechny naše expertní týmy samozřejmou součástí pracovní náplně. Průběžně se vzděláváme i v „soft skills“. Máme propracovaný systém vzdělávání, který se skládá jak z interních druhů školení, tak z kurzů, které nám zajišťují externí odborníci, například z řad odborníků společnosti KPMG.

Ctíme naši firemní kulturu

Tým D2 tvoří kolektiv nadšenců do dat, digitalizace a moderních technologií. Pracujeme v dynamickém a vstřícném prostředí s plochou organizační strukturou a agilními přístupy. Tvoříme zkrátka tým, ve kterém se skvěle pracuje. Skupina ČEZ navíc každoročně obsazuje první příčky žebříčku Top zaměstnavatelé, a dokonce za sebou máme hattrick v kategorii Jasná volba.

Pracujeme se špičkovými technologiemi

Jako součást silné a kontinuálně rostoucí společnosti máme otevřenou cestu k nejmodernějším technologiím a nástrojům, které trh aktuálně nabízí. Pracujeme s nejrozšířenějšími programovacími jazyky, jako jsou Java, JavaScript nebo Python, včetně využívání jejich knihoven. Naši dataři pracují například s Tensorflow, Keras, Scikit-learn, a naši vývojáři zase s React, Lombok nebo Spring. Technologie v energetice, jako jsou například chytré elektroměry, využívání dronů a další náročné technologie, znamenají velké nároky na automatizaci a digitalizaci většiny našich procesů.

Chováme se odpovědně

Jako jeden z největších zaměstnavatelů v Česku cítíme odpovědnost za svět kolem nás. Čistá Energie Zítřka je odpovědí Skupiny ČEZ na společenskou poptávku po udržitelnosti, kterou se řídíme i my. Jsme rádi, že zajišťujeme bezpečnou, spolehlivou a čistou dodávku energie našim zákazníkům.

Volná místa

Pojďte tvořit digitální budoucnost energetiky do Skupiny ČEZ. Pokud Vás láká vymýšlet inovativní řešení pro distribuci, nové služby pro zákazníky, podívejte se na aktuální nabídku pracovních pozic.

Přejít na web