Petra

Digitální a datové centrum D2 je synonymem pro digitální a datové schopnosti ČEZ Distribuce, největšího distributora energie v Česku. Úkolem mladého, dynamického útvaru je rozvoj a centralizace digitálních odborností tak, aby procesy uvnitř, ale i směrem ven probíhaly maximálně efektivně. Výzvy spojené s nebývalou digitální transformací přibližuje šéfka D2, Petra Vojáčková.

ČEZ Distribuce prochází kromě technologické transformace také masivní digitální transformací. V čem spočívá a jaké budou její přínosy?

Množství dat z prvků distribuční soustavy každým rokem roste geometrickou řadou, s jejich správným využitím budeme moci získávat relevantní informace k optimalizaci provozu a rozvoje distribuční soustavy. S velkým zájmem sleduji, jak se energetický sektor řadí do popředí v potenciálu využití prvků umělé inteligence a strojového učení mezi takové velikány, jako jsou zobrazovací systémy v lékařství či armádní systémy.

Na jaké klíčové kompetence se v rámci digitalizace zaměřujete?

Věnujeme se inteligentní automatizaci, vývoji jednoduchého softwaru a pokročilé analytice, business intelligence a technologické a digitální inovaci. Rozsah činností jsme zvolili tak, abychom byli schopni komplexně pokrýt potřeby pro datové a digitalizační aktivity distribuce v následujících letech.

Dotknou se změny kromě technických oblastí i dalších sektorů?

Změny čekají i oblast procesní automatizace. Pomáháme automatizovat rutinní činnosti, aby měli naši zaměstnanci prostor pro zúročení přidané hodnoty.

Co je podle tebe na práci v D2 nejlákavější?

Snažíme se vyhýbat liniové struktuře a hierarchii. Náš tým je vytvořený tak, abychom fungovali jako komunita, jako jeden tým, i když to může znít jako klišé. Snažíme se být partnery bez ohledu na pohlaví a dávat šanci i absolventům, kteří s námi chtějí měnit způsob pohledu na digitální distribuci. Velmi si cením zkušených energetiků, kteří náš útvar posilují svou odborností a měli odvahu vystoupit ze zaběhlých kolejí a přidat se k nám.

Je zcela zřejmé, že data, inovace a automatizace nám pomohou čelit obrovským výzvám jako je přechod k decentrálním zdrojům, vysoká penetrace elektromobility a silný důraz na aktivního zákazníka. Náš útvar nikdy nenahradí klíčové činnosti ČEZ Distribuce, ale pomůže zvládnout dynamicky se měnící prostředí. Fyzikální zákony nezměníme, ale chceme se je naučit lépe využívat.

Volná místa

Pojďte tvořit digitální budoucnost energetiky do Skupiny ČEZ. Pokud Vás láká vymýšlet inovativní řešení pro distribuci, nové služby pro zákazníky, podívejte se na aktuální nabídku pracovních pozic.

Přejít na web